CultivAid תכנית המתמחים של

מה זה ידע? ממה הוא מורכב? 1

ידע הוא תובנה, מסקנה, ידע מאורגן וניתן לשליפה הוא משמעותי ושימושי. 1

יש ידע גלוי, ידע אובייקטיבי ורציונאלי שמקורו במקצוענות ממוסדת וכולל גישות תיאורטיות, פתרון בעיות, נהלים ובסיסי נתונים. ויש ידע חבוי, הוא ידע, כישורים ויכולות שנצבר באמצעות ניסיון, מתוך עשיה. 1

ידע הינו משאב אוניברסלי, כזה שצריך לחלוק אותו, הוא הדבק שמחבר בין כל בני האדם ומה שבעצם הופך אותנו המין האנושי לכל כך יוצא דופן. 1

המטרה של כלטיבאייד היא לייצר בסיס ידע ולבנות יכולת מעשית באותם מקומות שבהם אנחנו פועלים, יחד עם אנשי המקצוע המקומיים, אותם אנשים שידעו לקחת את הקהילות שלהם קדימה, להווה ולעתיד טוב יותר.  1

לידע הישראלי יש את היכולת לשנות לטובה את חייהם של רבים, לאפשר גישה למים נקיים ולייצר בטחון מזון בר-קיימא ברחבי  העולם המתפתח. 1

אנחנו מאמינים שהדרך של לימוד והדרכה היא דרך דו סטרית, כזו שדורשת הרבה השקעה אבל גם רצון אמיתי ללמוד בעצמך. בשביל זה ייסדנו את תוכנית המתמחים של הארגון. 1

תכנית המתמחים של כלטיבאייד מיועדת לבוגרים מעולם החקלאות המים והסביבה עם אהבה לאדם ואדמה שרוצים לקבל ניסיון אמיתי בניהול פרויקטים בחו”ל, בפרקטיקה של חקלאות ובהדרכה מקצועית.1

שישה חודשים של פעילות אינטנסיבית בשטח, במהלכה תרכשו ידע רחב ככל הניתן, תזכו לחוות מקרוב איך נראה פיתוח בינלאומי, ועל הדרך להתחיל את חייכם המקצועיים בחוויה תרבותית יוצאת דופן. 1

נשמע לכם מעניין? מרגישים את הרצון לקום ולעשות? זה הזמן להגיש מעומדות לתוכנית. 1

לפרטים נוספים

HR@CultivAid.org